Menu
Vereniging

Voetbalvereniging R.K.S.V. ’t Peeske

R.K.S.V. ’t Peeske is een voetbalvereniging uit Beek (Montferland), die bestaat sinds 1929. We hebben op dit moment 17 teams, onderverdeeld in Senioren, Junioren en Pupillen.

Wanneer en waar precies in Beek werd gestart met voetballen is niet te achterhalen. Wel is bekend, dat er in het midden van de twintiger jaren onderling door groepen jongeren reeds volop werd gevoetbald. Zo hebben er in ieder geval groepen bestaan in Beek (op het dorp), in de buurt van het “kerkpad” en in Loerbeek. De oprichting van een echte voetbalclub geschiedde eerst op 14 juli 1929. De oprichters waren ondermeer de heren J. Claus en Jac. Beening. Voordat de voetbalclub, die zich R.K.B.V.C. (Rooms Katholieke Beekse voetbalclub) noemde, werkelijk van start kon gaan, moesten er diverse moeilijkheden worden opgelost. De kapelaan uit ‘s-Heerenberg, Marinus van Rooijen, moest hier zelfs de helpende hand bieden. Hij is hiervoor verschillende malen met zijn motor naar Beek gekomen.

Contactgegevens:
Kolkstedeweg 5
7037 CT Beek Gem Montferland
vvpeeske.nl
Facebook